Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης ο «Οδηγός Εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών» Περισσότερες Πληροφορίες: ΓΓΕΤ

Read More →

E-34-1-4-tropopoiitiki-praxi-symvasis-a-a-p-i-yp-v1_promitheyton.

Read More →

E-34-1-3-aitisi-tropopoiisis-symvasis-a-a-p-i-yp-v1_promitheyton-4.

Read More →