Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης ο «Οδηγός Εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών» Περισσότερες Πληροφορίες: ΓΓΕΤ

Read More →

Σε ποιον απευθύνομαι για υποστήριξη προκειμένου να υποβάλλω μια πρόταση για χρηματοδότηση; Το αρμόδιο Τμήμα είναι το Τμήμα «Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών» που έχει ως κύριο στόχο τόσο την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας όσο και την υποστήριξή τους στην σύνταξη, στον έλεγχο και στην υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. […]

Read More →