Ο κεντρικός στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος CARE είναι να αναπτυχθεί ένα τεκμηριωμένο και πολιτισμικά-ευαίσθητο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτυπώνει/λαμβάνει υπόψη (α) τους αναπτυξιακούς στόχους, την αξιολόγηση της ποιότητας, τις προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα και τις πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΠΕΦ και (β) […]

Read More →

COLISEE – Γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Compétences Linguistiques et Interculturelles au Service des Entreprises en Europe / Linguistic, intercultural and enterprise skills needed by European businesses) Το έργο COLISEE εστιάζει στις γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιδιώκει να ενισχύσει την απορρόφηση […]

Read More →

Τα περιστατικά διακρίσεων και ρατσισμού στον τομέα του μαζικού αθλητισμού είναι μια νέα μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως με αποτελεσματικότητα και δημιουργικούςτρόπους. Οι επιπτώσεις των διακρίσεων και του ρατσισμού σε αυτόν τον τομέα, είναι εξίσου αρνητικές και δυσάρεστες όπως σε κάθε κοινότητα ανθρώπων, όπου ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά ως μέλη μιας ομάδας ή […]

Read More →