Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Innovation station: A new approach towards online and blended education» με κωδικό 80307/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Innovative Agile Project Based Learning» με κωδικό 80274/2η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «All Digital Academy: Upskilling adult educators on key digital emerging technologies – ADA» με κωδικό 80141/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher education – NEFELE» με κωδικό 80117/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «CRISIS-Competences for Resilient Smart Cities’ Staff/Ικανότητες Στελεχών Ανθεκτικών και Έξυπνων Πόλεων» με κωδικό 80110/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία μεμβρανών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069870, με κωδικό έργου 80049/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Lighting research and consulting services» με κωδικό 80044/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «WorkingSmart – Smart working and Open Learning» με κωδικό 80276/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher education – NEFELE» με κωδικό 80117/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «LEARN.INC- Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research» με κωδικό 80106/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →