Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Business Innovation Greece» παρουσιάζεται στην Πάτρα   Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Ν3Ο46ΨΖΣΘ-ΑΘΑ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής Κατόπιν Ενστάσεων για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048 (31) /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /2 ΘΕΣΕΙΣ & λόγω της ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας για τις 2 […]

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής κατόπιν ενστάσεων για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048 (31) /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /2 ΘΕΣΕΙΣ Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Προεπισκόπηση:      

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)», με κωδικό 80002(294) /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001(292) /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ Προεπισκόπηση:

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», με κωδικό 70410(290) /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)», με κωδικό 70400(280) /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Προεπισκόπηση:  

Read More →

Το μόνο που χρειάζεται για να συμμετέχεις στον διαγωνισμό είναι μια επιχειρηματική ιδέα…ακόμα και σε πρωταρχικό στάδιο! 1η στάση η Πάτρα ενώ το Challenge θα περάσει και απο Καβάλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη!   Δέξου την πρόκληση! Μην χάσεις την ευκαιρία να δηλώσεις συμμετοχή στον μεγαλύτερο φοιτητικό διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας στην Ελλάδα και να διεκδικήσεις […]

Read More →

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου 70330(222) «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ» /9η διαδικασία /ΔΕΑ (1 ΘΕΣH) Πρακτικό: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →