Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο τoυ Ειδικoύ Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ

Από 1/1/2018, ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» (ΕΛΚΕ)  λειτουργεί ως μονάδα σε επίπεδο τμήματος (ΜΟΔΥ). Λειτουργεί με ξεχωριστό ΑΦΜ από το ισχύον και η νέα μονάδα  λειτουργεί ως ειδική και καθολική συνέχεια της ΕΔΕΛ. Οι ΕΛΚΕ πλέον υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόμου 4485/2017 Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο τoυ Ειδικoύ Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ.