ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αγαπητά Μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να ανακοινώσει εντός του Δεκεμβρίου 2016 την 1η Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (ΜΕ). Κύριος στόχος της προκήρυξης θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής […]

Read More →