Σε ποιον απευθύνομαι για υποστήριξη προκειμένου να υποβάλλω μια πρόταση για χρηματοδότηση; Το αρμόδιο Τμήμα είναι το Τμήμα «Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών» που έχει ως κύριο στόχο τόσο την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας όσο και την υποστήριξή τους στην σύνταξη, στον έλεγχο και στην υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. […]

Read More →

Έντυπο Υποβολής Πρότασης: Ε 32.1 Υποβολή Πρότασης v1 Σχετική Διαδικασία: Υποβολή Πρότασης     Επικοινωνία: Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111 Διαχείριση Προγραμμάτων: Νικόλαος Αχιλλεόπουλος, e-mail: achilleopoulos@eap.gr – Τηλ.: 2610 367649 – Fax: 2610 367111     Σχετικοί Σύνδεσμοι -> Στοιχεία ΕΑΠ & Νόμιμου Εκπροσώπου για χρήση σε προτάσεις -> Διαδικασία Κατάθεσης & […]

Read More →

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020 Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Περιοχή υλοποίησης: ‘Ολη η Eπικράτεια Αριθμός πρωτοκόλλου: 7494/2457/A2/6-12-2016 Κατάσταση: Αναμενόμενη Προϋπολογισμός (€): 9.000.000,00 € Έναρξη Ισχύος: 15/12/2016 Καταληκτική ημερομηνία […]

Read More →