Αγαπητά Μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συννημένα η εβδομαδιαία ενημέρωση (05/12/2016-09/12/2016) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   Κατεβάστε το συννημένο: Επισκόπηση 09/12/2016 Επικονωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr   Γρήγορη Επισκόπηση:  

Read More →