Δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα η νέα δέσμη ερωτήσεων -απαντήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΔΒΜ 34. Θα βρείτε συνημμένο το αρχείο, αλλά και στον σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2016/12/DIEYKRINISEIS_APANTISEIS_ENIAIO_prosthiki_newn_30_01_2017.pdf  

Read More →

Με την παρούσα , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού […]

Read More →

Call for proposals , Erasmus+ Programme – KA 2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices “Sector Skills Alliances” – EACEA/04/2017 (2017/C 26/06) Συννημένα: Call Text (EL), Call Text (EN)   Objectives and description ________________________________________ Sector Skills Alliances aim at tackling skills gaps with regard to one or more occupational profiles in a specific […]

Read More →

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω: Αγροδιατροφή (Agrofood) Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma) Ενέργεια (Energy) […]

Read More →

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ). Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες […]

Read More →

Εβδομαδιαία ενημέρωση (20/01/2017) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις   Κατεβάστε το συνημμένο: Εβδομαδιαία ενημέρωση (20/01/2017)   Επικοινωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr  

Read More →

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017- 2018 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2017, μετά την οποία καμμία […]

Read More →

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2018. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα (10) ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη […]

Read More →

Υποβολή Προτάσεων – Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι καλούνται να υποβάλλουν μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ανά πρόταση (βλ. έντυπο υποβολής πρότασης) στη διεύθυνση tvagenas@eap.gr, έως και τη Δευτέρα 23/01/2017. Σημείωση: Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο και β) από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής. – Το έντυπο υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: […]

Read More →