Αξιότιμα μέλη του ΕΑΠ     Σχετικά με την υποβολή προτάσεων για τη πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» ισχύουν τα εξής:   Α) ΥΠΟΒΟΛΗ Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος/Φορέα από τον οποίο προέρχονται  (σημ.: Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ) (βλ. παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά […]

Read More →

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Προσοχή δημοσιευτηκαν Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) (PDF|279KB) Νέο! Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΑΠ, Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, […]

Read More →

Έντυπο E.130.2.2 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου: E.130.2.2 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου    

Read More →

Έντυπο «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων και ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.130.2.1)»: E.130.2.1 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Word  

Read More →