Υποβολή Προτάσεων – Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι καλούνται να υποβάλλουν μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ανά πρόταση (βλ. έντυπο υποβολής πρότασης) στη διεύθυνση tvagenas@eap.gr, έως και τη Δευτέρα 23/01/2017. Σημείωση: Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο και β) από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής. – Το έντυπο υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: […]

Read More →