Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης ο “Οδηγός Εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών” Περισσότερες Πληροφορίες: ΓΓΕΤ

Read More →