«Στην υπ’ αριθμ. 144η/03-03-2017 συνεδρίασή της, η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρό της ότι η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος συζήτησε τον κανονισμό Υποτροφιών της ΕΔΕΛ, πλην την χορήγησης υποτροφιών για μια κατηγορία και συγκεκριμένα την κατηγορία Β. «Υποτροφίες για νέους ερευνητές», με δεδομένη αυτή […]

Read More →