Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA “Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area”  στους  τομείς των Υδάτων και των Αγροδιατροφικών συστημάτων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε. Ένωση (Ορίζοντας 2020) και εθνικούς πόρους και απευθύνεται στις επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως  μεγέθους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα  ΑΕΙ, […]

Read More →