Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ267 «(WEMIN) – Migrant Women Empowerment and Integration – AMIF-2016-AG-INTE»» (5 ΘΕΣΕΙΣ). Αρχείο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/06/fk267_apofasi-elke_egkrisi-praktikou_ada-06.06.18.pdf  

Read More →

Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ251 «Diversity in Adult Education (DIVINA)» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ). Έντυπα: 1. Απόφαση ΕΛΚΕ    

Read More →

Έγκριση πρακτικού επιλογής πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ233 «LinguaCuisine» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣH). Έντυπα: 1. Απόφαση ΕΛΚΕ

Read More →