Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε τα Πρακτικά Επιλογής για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ275 «ΣΚΕ 2018: Υποστήριξη της Έρευνας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ» (ΘΕΣΕΙΣ 1+1). Επισυναπτόμενο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk275_egkrish-praktikou_ada-tziferi-23.07.18.pdf   ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Read More →

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»] / 5η  διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. […]

Read More →