Ο ΕΛΚΕ αναρτά σε Ορθή Επανάληψη την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, που ενέκρινε τα 2 Πρακτικά Επιλογής για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ275 «ΣΚΕ 2018: Υποστήριξη της Έρευνας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ» (ΘΕΣΕΙΣ 1+1), λόγω της εκ παραδρομής αναγραφής μη ορθού λεκτικού στη Θέση 2 (2ο […]

Read More →