Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε τo Πρακτικό Επιλογής για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/2η διαδικασία (ΤΕΕ).   Επισυναπτόμενο:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΕ     Προεπισκόπηση:

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε τα Πρακτικά Επιλογής για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/2η διαδικασία (ΕΛΚΕ – ΤΜΦ – ΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Επισυναπτόμενα: 5 (=ΕΛΚΕ – ΤΜΦ – ΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΜΦ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΚΕ […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ» / 4η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ) Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ» / 3η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» (1 ΘΕΣΗ)   Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ Προεπισκόπηση: 

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «Digital Competences Development System (DCDS)» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA – Museum Sector Alliance» / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ) Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ233 «LinguaCuisine» / 3η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:

Read More →