Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Σε αυτόν τον σύνδεσμο https://tinyurl.com/guesss-gre θα βρείτε το ερωτηματολόγιο της διεθνούς έρευνας για το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών. Παρακαλούμε συμπληρώστε το και βοηθήστε  μας να καταγράψουμε την ελληνική στάση ανάμεσα σε 50 άλλες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για 3 back pack DOCA και 3 […]

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ»/3η διαδικασία/ΤΕΕ (3 ΘΕΣΕΙΣ) Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ     Προεπίσκοπηση:   

Read More →