Περιγραφή θέσης Πρακτικής Άσκησης Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, το ΕΠΠ  ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτήτρια/ή, για να πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση στο ΕΠΠ.   Αρμοδιότητες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του φοιτητή Αναζήτηση, υποβολή & διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών & εθνικών έργων Επικοινωνία, συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα & Εξωτερικό Ενημέρωση τεχνολογικού […]

Read More →