Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ263/ΥΟUBRAND/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΖΤ346ΨΖΣΘ-ΖΒ4 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ263 «YouBrand-Storytelling and Pitching for Start-ups» για τη ΘΕΣΗ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ284/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΗΝΞ46ΨΖΣΘ-ΗΘΒ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ284  «Διεθνής κινητικότητα – ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο» […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ280/MANTIS/1η διαδικασία (4 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΗΠ846ΨΖΣΘ-Μ7Β ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)» για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου σχετικά με την Κατάρτιση Μητρώου Διδασκόντων σε ΣΠΣ ΣΘΕΤ για Ακ.Έτη 2018-2019, 2019-2020, στο πλαίσιο του Έργου Φκ273/Υποέργο 7/1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΞΦ846ΨΖΣΘ-ΤΤΕ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 7  […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS) / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ     Προεπισκόπηση:    

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70330 (222) «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ»/8η διαδικασία/Δημόσια Διοίκηση (ΘΕΣΕΙΣ 3) Επισυναπτόμενο   ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για σύναψη συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», 70048(ΦΚ 31)/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΑΠ (ΘΕΣΕΙΣ 3). Πρακτικό: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ295 «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: O ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ295 «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Eπισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ     Προεπισκόπηση: […]

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», ΦΚ70048(31)/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΕΙΣ 2). Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «YouBrand-Storytelling and Pitching for Start-ups» ΦΚ70373(263)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ). Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση:   

Read More →