Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70330 (222) «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ»/8η διαδικασία/Δημόσια Διοίκηση (ΘΕΣΕΙΣ 3) Επισυναπτόμενο   ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Read More →