Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ263/ΥΟUBRAND/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΖΤ346ΨΖΣΘ-ΖΒ4 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ263 «YouBrand-Storytelling and Pitching for Start-ups» για τη ΘΕΣΗ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ284/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΗΝΞ46ΨΖΣΘ-ΗΘΒ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ284  «Διεθνής κινητικότητα – ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο» […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ280/MANTIS/1η διαδικασία (4 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΗΠ846ΨΖΣΘ-Μ7Β ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)» για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν […]

Read More →

Ανακοίνωση για ανάθεση έργου σχετικά με την Κατάρτιση Μητρώου Διδασκόντων σε ΣΠΣ ΣΘΕΤ για Ακ.Έτη 2018-2019, 2019-2020, στο πλαίσιο του Έργου Φκ273/Υποέργο 7/1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΞΦ846ΨΖΣΘ-ΤΤΕ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 7  […]

Read More →