Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70408(288)/MILE/2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70408 (288) και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)» /2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενα: 2 […]

Read More →