Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό  70408 και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe (MILE)/ 3η διαδικασία/ 3 ΘΕΣΕΙΣ   Επισυναπτόμενα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ   Προεπισκόπηση:  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό  80002 και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)»/ 2η διαδικασία/ 2 ΘΕΣΕΙΣ Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ   Προεπισκόπηση:  

Read More →