Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/3η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ) Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Προεπισκόπηση: 

Read More →