Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο ««DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»» /1η διαδικασία/1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενa: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ   Προεπισκόπηση:

Read More →