Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80002(294) και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ   Προεπισκόπηση:  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014(291) και τίτλο «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs»/1η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ) Επισυναπτόμενα:  ΑΠΟΦΑΣΗ   Προεπισκόπηση:  

Read More →