Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως Παρασκευή 26/06/2020 και ώρα 14.00.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →