Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology (DELTA)» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage – S.I.L.V.HER» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο ««INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»,» 2η διαδικασία/2020/ 2 θέσεις και 3η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» 3η διαδικασία/2020/ 4 θέσεις και 2η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: HE Inclusiveness Index» 2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 1η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037  και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)» 2η διαδικασία/2020/2 θέσεις,  3η διαδικασία/2020/1 θέση και 1η διαδικασία/2020/1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό70410  «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», 2η διαδικασία/2020, 2 θέσεις.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000  και τίτλο «Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)» 2η διαδικασία/2020, 1 θέση και 1η    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» 4η διαδικασία/2020/1 θέση και 5η διαδικασία/2020/ 1 θέση.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →