Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως Πέμπτη 22/10/2020.   Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ε.Η.Δ.Ε. ΠΑΜΑΚ

Read More →