Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ». Ακουλουθούν τα σχετικά αρχεία: 1) Περίληψη 2) Διακήρυξη με αρ. 04/2020 και 3) ΕΕΕΣ.   Προεπισκόπηση Περίληψης:   Προεπισκόπηση Διακήρυξης με αρ. 04/2020:   Προεπισκόπηση ΕΕΕΣ:   Κατεβάστε τα αρχεία από […]

Read More →