Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/10η διαδικασία/TEE/2020/1 θέση     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →