Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80042/1η διαδικασία/2021/2 θέσεις/3 άτομα     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →