Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «MSc course in STEAM education (STEAMedu)», με κωδικό 80070/1η διαδικασία/2021/θ.3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)», με κωδικό 80037/1η διαδικασία/2021/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →