Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80063/1η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ    

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80061/1η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80037/4η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80029/5η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80027/3η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80001/1η διαδικασία/2021     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

 Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70410/4η διαδικασία/2020     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Δημοσίευση πρόσκλησης για χορήγηση ετήσιας υποτροφίας σε ερευνητή «σε κίνδυνο» Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση του Α.Π.Θ. για τη χορήγηση μίας ετήσιας ερευνητικής υποτροφίας (με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400€) για επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων που βρίσκονται σε *κίνδυνο* Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ:   https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/53907?ReturnToPage=1&PageSize=10 αλλά και στο Euraxess https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/608871 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: […]

Read More →