Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Development of entrecomp and digicomp framework in Higher Education (HE-ENTREDIGCOMP) / Ανάπτυξη πλαισίου δεξιοτήτων επιχειρηματικών και ψηφιακών στην ανώτερη εκπαίδευση» με κωδικό 80065/1η διαδικασία/2021/ θ.2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» με κωδικό 80029/ 1η διαδικασία/2021/ θ.1.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →