Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «T4SVEN- Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) – 2020-1-HR01-KA226-VET-094781» με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2021/θ.1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Global Competence in Teacher Education (GCTE)/ Παγκόσμιες Ικανότητες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” με κωδικό 80023/1η διαδικασία/2021/θ.1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →