Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «Εκδηλώσεις Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με κωδικό 70289/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «The European Software Skills Alliance- ESSA/Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων Λογισμικού» με κωδικό 80061/2η διαδικασία/2022/ θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →