Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «T4SVEN – Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) -2020-1-HR01-KA226-VET-094781», με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «OLMEdu – Ανοιχτό Εργαστήριο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην «Διαχείριση της Εκπαίδευσης»», με κωδικό 80095/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →