Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «RE-START – Reinforcing the circular economy model for START-ups- 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155» με κωδικό 80293/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Yποέργου «ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ [MOOC.ΕΑΠ]» του Έργου «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)» με κωδικό Υποέργου 80008_έργο 80006/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →