Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «LEARN.INC- Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research» με κωδικό 80106/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΠ: Ανάπτυξη και προώθηση των εκδόσεων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80290/2η διαδικασία/2022 θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/10η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →