Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher education – NEFELE» με κωδικό 80117/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «CRISIS-Competences for Resilient Smart Cities’ Staff/Ικανότητες Στελεχών Ανθεκτικών και Έξυπνων Πόλεων» με κωδικό 80110/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία μεμβρανών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069870, με κωδικό έργου 80049/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Read More →