Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Innovation station: A new approach towards online and blended education» με κωδικό 80307/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Innovative Agile Project Based Learning» με κωδικό 80274/2η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «All Digital Academy: Upskilling adult educators on key digital emerging technologies – ADA» με κωδικό 80141/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →