Επικαιροποίηση Ενημέρωσης σχετικά με τη δράση

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος (2η έκδοση)

Κατεβάστο το αρχείο: FAQs_ενιαία δράση ΕΤΑΚ_MK_2η εκδοση_240317_αλλαγή 23 29 & 30_νεες 47 εως 65.pdf

FAQs_ETAK240317

 

Πηγές:

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=108_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=104_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load