Συνημμένα ανακοίνωση-ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορά στα στατιστικά στοιχεία των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ 34.

http://edel.eap.gr/wp-content/uploads/2017/04/anakoinosi-enimerosi-sto-plaisio-tis-prosklisis.docx