Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΑΠ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η 3η έκδοση ερωτήσεων-απαντήσεων της δράσης «Ερευνώ -Δημιουργώ-Καινοτομώ», καθώς και η 4η Έκδοση του Εγχειριδίου ΠΣΚΕ της δράσης αυτής επίσης.

 

-Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (2η) έκδοση του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» αφορούν σε:

α) Εμπλουτισμός ερωτήσεων 35, 38, 46, 56, 60, 64 και

β) Προσθήκη νέων ερωτήσεων 66 – 81.

 

-Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (3η) έκδοση του αρχείου Εγχειριδίου ΠΣΚΕ αφορούν σε:

σελ 13 (Ενότητα Ι),

σελ 19 (Ενότητα Ι.4.1),

σελ 20 (Ενότητα Ι.4.2),

σελ 21 (Ενότητα Ι.4.5),

σελ 22 (Ενότητα Ι.5.1),

σελ 24 (Ενότητα ΙΙ.1.2),

σελ 27 (Ενότητα ΙΙ.2.1),

σελ 28 (Ενότητα ΙΙΙ.2.3),

σελ 30 (Ενότητα ΙΙΙ.1.1) και

σελ 34.

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τα σχετικά αρχεία.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772 

 

EGXEIRIDIO_PSKE_EREYNW_DHMIOYRGW_KAINOTMW_4η ekdosi_19052017
FAQs_ENIAIA_DRASI_ETAK_3h_EKDOSH _190517