Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν «Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017»στη Μυτιλήνη, την Πάτρα και τη Σύρο, από τις 7 έως τις 20 Ιουνίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE και χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο μέρος διαθέτει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και διεξάγεται σε μορφή σεμιναρίου συγγραφής προτάσεων.

Βρείτε εδώ το δελτίο τύπου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής.

 

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.