Το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη με τίτλο «Open Science Fair 2017«,

διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και με την υποστήριξη 4 ευρωπαϊκών έργων του Ορίζοντα 2020, πρωτοπόρα στον τομέα της Aνοικτής Eπιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu), OpenUP (www.openup-h2020.eu), OpenMinTeD (www.openminted.eu) και FOSTER (www.fosteropenscience.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου opensciencefair.eu. Παρακολουθείστε όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις και ενημερώσεις στο Twitter: @osfair2017.

Επαφή για τους εκπροσώπους Τύπου/ΜΜΕ: Γραφείο Επικοινωνίας ΕΚ «Αθηνά», media@athena-innovation.gr, 210-687-5324.

Σχετικά Αρχεία